Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit ontheffing kartelverbod Stichting Batterijen

NMa heeft de Stichting Batterijen (Stibat) een ontheffing verleend voor haar collectieve inzamelings- en verwijderingssysteem van gebruikte batterijen.

 

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft heden aan de Stichting Batterijen (Stibat) een ontheffing verleend voor haar collectieve inzamelings- en verwijderingssysteem van gebruikte batterijen. Het betreft de eerste uitspraak van de NMa over samenwerking tussen ondernemingen inzake de verwijdering van afvalstoffen uit het milieu. Stibat zorgt voor de collectieve inzameling en verwerking van gebruikte batterijen. De regeling wordt gefinancierd uit verwijderingsbijdragen die elke deelnemer voor door hem op de Nederlandse markt gebrachte batterijen moet afdragen. Bij Stibat zijn 481 importeurs en producenten van batterijen aangesloten.

De NMa geeft een ontheffing voor het collectieve systeem en de vaststelling van de heffing (verwijderingsbijdrage), omdat het systeem bijdraagt aan de bescherming van het milieu en het collectieve karakter ervan economische voordelen oplevert. De NMa geeft geen ontheffing voor de verplichting aan de deelnemers om de heffing door te berekenen aan de volgende schakel in de bedrijfskolom. Uitgangspunt bij milieuvervuilende producten is immers de producentenverantwoordelijkheid of wel "de vervuiler betaalt". Het voorschrijven van een collectieve afwenteling van de kosten op de volgende schakel strookt echter niet met dit uitgangspunt. Evenmin zijn aan zo'n collectieve afwenteling zulke voordelen verbonden dat die de beperking van de mededinging rechtvaardigen.

 

Documenten

Besluit ontheffing kartelverbod Stichting Batterijen (PDF - 150.66 KB)