Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM wil onderzoek naar de warmtewet

De Autoriteit Consument & Markt vindt dat er onderzoek gedaan moet worden naar het Niet-Meer-Dan-Anders-principe (NMDA) van de Warmtewet. Consumenten die energie krijgen via een warmtenet mogen op grond van dit principe niet duurder uit zijn dan wanneer ze een gewone gasaansluiting hadden gehad met een CV-ketel. “Wij vragen ons af of dat in de praktijk ook zo werkt”, zegt directeur Energie van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) Remko Bos tijdens het rondetafelgesprek met leden van de Tweede Kamer. “Daarnaast vragen we ons af of voor de lange termijn wel aan dit principe moet worden vastgehouden. Initiatieven voor duurzame warmtenetten komen namelijk moeilijk van de grond als de kosten niet gedekt kunnen worden door de inkomsten.”

Warmteprijs

Ruim een half miljoen Nederlandse huishoudens krijgen warmte via stad- of blokverwarming. Zij worden beschermd door de Warmtewet omdat zij niet kunnen overstappen naar een andere leverancier. ACM houdt toezicht op de uitvoering van de Warmtewet en bepaalt jaarlijks het maximumtarief voor de levering van warmte. Remko Bos: “Als we naar de huidige berekening van het maximumtarief kijken, zou onderzocht moeten worden of de waarden die nu aan de verschillende rekenonderdelen toegekend worden wel overeenkomen met de praktijk. Daarnaast komen er nog allerlei kosten bij die buiten die maximumprijs vallen en die door ons alleen op redelijkheid kunnen worden getoetst. Denk aan de kosten voor afleversets en warmtekostenverdelers. Consumenten menen dat kosten onterecht worden berekend of dat er te veel geld voor gevraagd wordt. Wellicht is het goed als die kostenposten ook aan een maximumprijs worden gebonden.”

Duurzame initiatieven

Het is de vraag of met name duurzame warmtenetten wel rendabel kunnen zijn onder het NMDA-principe. Remko Bos: “We zien de maatschappelijke vraag naar duurzame alternatieven toenemen. Als potentiële opbrengsten de kosten niet dekken, komen vooral duurzame initiatieven moeilijk van de grond.”

Vragen en klachten

Sinds de invoering van de Warmtewet op 1 januari 2014 zijn bij ConsuWijzer, het consumentenloket van ACM, 970 vragen en klachten binnengekomen en bij het Bedrijvenloket 690 vragen en klachten.

De minister van Economische Zaken heeft afgelopen jaar in een brief aan de Tweede Kamer al een aantal wetswijzigingen aangekondigd. Hoe de Autoriteit Consument & Markt daar nu mee omgaat vindt u hieronder.