Kruimelpad

Klacht van SBOH over misbruik machtspositie door Hoogheemraadschap Rijnland afgewezen

Klacht misbruik machtspositie afgewezen op prioriteit

Opstalhouders klagen over een te hoge niet markt-conforme prijs die het Hoogheemraadschap Rijnland vraagt voor percelen ‘oever en water’.
Na vooronderzoek oordeelt ACM dat het economische en consumentenbelang in deze zaak te klein zijn in verhouding tot de complexheid en omvang van een eventueel onderzoek. ACM besluit om prioriteit te geven aan andere zaken en geen onderzoek te doen in deze zaak.