Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

De Programmaraad - UPC

Programmaraad Gelderland-Oost maakt bezwaar tegen het gedrag van UPC als aanbieder van een omroepnetwerk. Programmaraad luidt – kort en zakelijk weergegeven – dat het ongewenst en in strijd met de geest van de Mediawet is dat een aanbieder van een omroepnetwerk als UPC zijn monopoliepositie naar eigen goeddunken kan doen gelden in die zin dat UPC een advies van de Programmaraad niet voor een bepaalde datum wenst uit te voeren. De d-g NMa acht het instellen van een onderzoek niet opportuun, omdat de Programmaraad op geen enkele wijze aannemelijk heeft gemaakt - en de d-g NMa ook overigens niet is gebleken - dat hier sprake zou kunnen zijn van een overtreding van de Mededingingswet. Hierbij heeft de d-g NMa in aanmerking genomen dat de Programmaraad zijn klachten ook heeft ingediend bij het Commissariaat voor de Media en de OPTA. Dat deze klachten niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd, kan niet tot het oordeel leiden dat (alsdan) sprake is van een overtreding van de Mededingingswet.

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar in zaak 3977 (PDF - 68.59 KB)