Kruimelpad

Ziekenhuis Hilversum en Ziekenhuis Gooi-Noord mogen fuseren (concentratiebesluit)

De directeur-generaal van de NMa is van oordeel dat er niet voldoende grond is om aan te nemen dat de voorgenomen concentratie zal leiden tot het ontstaan of versterken van een economische machtspositie die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd.

Gelet op het bovenstaande deelt de dg van de NMa mede dat voor de concentratie waarop de aanvraag om vergunning betrekking heeft, een vergunning wordt verleend.