Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar verzoek intrekken voorlopige last onder dwangsom Waldeck/LOI

Naar aanleiding van een klacht van concurrent NHA, heeft de NMa bij besluit van 11 augustus 2003 een voorlopige last onder dwangsom opgelegd aan Waldeck, moedermaatschappij van Studieplan. Waldeck heeft op 29 september 2003 een verzoek om opheffing van de voorlopige last onder dwangsom ingediend. Dit verzoek is afgewezen bij besluit van 19 december 2003. Tegen dit besluit van de NMa heeft Waldeck bezwaar gemaakt. In vervolg op de voorlopige last onder dwangsom is in februari 2004 rapport opgemaakt tegen Waldeck.

Op 28 juni 2005 heeft de d-g NMa ex artikel 62 Mw besloten geen boete of last onder dwangsom op te leggen aan Waldeck, omdat geen overtreding van artikel 24 Mw kon worden vastgesteld. Met dit besluit is de voorlopige last onder dwangsom d.d. 11 augustus 2003 komen te vervallen. Het bezwaar van Waldeck tegen de weigering van de NMa om de voorlopige last onder dwangsom op te heffen, wordt in het onderhavige besluit d.d. 29 juni 2005 niet-ontvankelijk verklaard, wegens een gebrek aan (proces-)belang.

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar verzoek intrekken voorlopige last onder dwangsom Waldeck/LOI (PDF - 100.64 KB) Besluit tot oplegging van voorlopige last onder dwangsom in zaak 3125 (PDF - 199.96 KB)