Kruimelpad

Boete prijsadviezen branchevereniging zeecontainervervoer

Waar het gaat om de jaarlijkse kostenontwikkelingen, is in het besluit vastgesteld dat het objectieve kosten betrof die overwegend uit openbare bronnen waren afgeleid. Het geven van dergelijke informatie aan de leden is een legitieme taak van een branchevereniging en is niet de uitdrukking van de wil van een vereniging om het gedrag van de leden te coƶrdineren; omdat dat laatste niet het geval is, is blijkens de jurisprudentie geen sprake van een besluit in de zin van artikel 6 Mededingingswet en dus ook niet van een overtreding van dat artikel. Wel moeten brancheverenigingen hun leden erop wijzen dat zij hun commerciƫle gedrag, waaronder hun prijzen, onafhankelijk van elkaar bepalen en daarbij hun individuele kostenstructuur als uitgangspunt nemen.

Wel is sprake van overtredingen waar het gaat om de geadviseerde doorberekening van fluctuaties in de brandstofprijs en de Duitse tolheffing. Er is evenwel geen boete opgelegd aan Transport en Logistiek Nederland (TLN), Alliantie Zeecontainervervoerders (AZ) en Vereniging van Zeecontainervervoerders (VZV) inzake vervoer zeecontainers over de weg., omdat de Nederlandse overheid zich herhaaldelijk en duidelijk had uitgesproken over de wenselijkheid van die doorberekening.