Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar boete certificeringsorganisatie uitzendbranche SFT

Op 21 december 2005 is de beslissing op bezwaar in zaak 3031: uitzendorganisaties uitgegaan. In het primaire besluit is vastgesteld dat de Stichting Financiële Toetsing (SFT), een certificeringsinstantie voor de uitzendbranche, in de periode van oktober 1998 tot september 2001 artikel 6, eerste lid, Mw en artikel 81, eerste lid, EG heeft overtreden door het hanteren van beperkingen waardoor buitenlandse uitzendbureaus werden benadeeld. Aan SFT is een boete opgelegd van EUR 10.000,-. De Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet adviseert het besluit te handhaven, zij het dat de Commissie ten aanzien van één van de beperkingen adviseert de duur van de overtreding te verkorten. De Raad acht het echter voldoende bewezen dat de overtreding voortduurde tot het moment dat SFT naar buiten kenbaar maakte dat haar beleid op het punt van het inschrijven van buitenlandse uitzendbureaus gewijzigd was. Interne, niet naar buiten kenbaar gemaakte, wijzigingen zijn niet voldoende om te concluderen dat SFT haar beleid had gewijzigd. Degene die de informatie heeft, moet die ook extern communiceren, bijvoorbeeld richting (potentiële) afnemers. De Raad neemt derhalve het Advies over, met uitzondering van de beperking van de duur van de overtreding, zodat de Raad het primaire besluit in stand laat.

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar boete certificeringsorganisatie uitzendbranche SFT (PDF - 103.49 KB)