Kruimelpad

Besluit op bezwaar klacht Superunie over misbruik machtspositie Interpay

NMa verklaart bezwaren Superunie over misbruik machtspositie bij pintarieven ongegrond wegens prioriteit. Breder onderzoek heeft inmiddels een overtreding vastgesteld.

 

De inkoopcombinatie voor supermarkten Coöperatieve Inkoopvereniging Superunie B.A heeft bij de NMa een klacht ingediend tegen Interpay Beanet B.V. en/of Interpay Nederland B.V. wegens vermeende overtreding van artikel 24 Mw. Interpay was ten tijde van het indienen van de klacht door Superunie voor detaillisten de enige leverancier van netwerkdiensten voor pintransacties. Interpay rekende aan al haar afnemers dezelfde tarieven voor netwerkdiensten voor pintransacties, maar verleende aan Ahold een extra korting. Superunie is daarom van mening dat Interpay zich schuldig maakt aan discriminatie en schending van artikel 24 Mw. In het primaire besluit is de klacht afgewezen. Superunie en derdebelanghebbende Laurus hebben bezwaar gemaakt tegen het primaire besluit.

In het besluit op bezwaar wordt uiteengezet dat de NMa in het kader van de voorbereiding van het primaire besluit heeft besloten om geen kwantitatieve analyse aan de beoordeling ten grondslag te leggen omdat daarvoor een omvangrijk, ingewikkeld en tijdrovend economisch onderzoek noodzakelijk was. De uitkomst van een dergelijk onderzoek is onzeker en er liep destijds reeds een breder onderzoek van de NMa naar de tariefstelling van Interpay. Om deze reden maakt de d-g NMa gebruik van zijn prioriteringsbevoegdheid en verklaart hij de bezwaren ongegrond. Daarbij speelt ook een rol dat voornoemd breder NMa-onderzoek inmiddels heeft geleid tot het vaststellen van een (andere) overtreding van artikel 24 Mw en dat zich momenteel veranderingen op de markt voor netwerkdiensten voor pintransacties voordoen. De bezwaren van Superunie en van Laurus worden afgewezen.