Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar boete misbruik machtspositie Interpay

NMa verlaagt in bezwaar de boetes voor overtreding Mededingingswet en ziet af van nader onderzoek naar excessieve tarieven Interpay.

 

In de beslissing op bezwaar bevestigt de Raad van Bestuur van de NMa de overtreding van artikel 6 Mw. De banken hadden Interpay ingericht als een centraal verkoopkantoor waardoor Interpay de enige aanbieder was van netwerkdiensten voor pinbetalingen. Daarmee hebben de banken de onderlinge concurrentie op deze markt uitgeschakeld. De boetes zijn in de beslissing op bezwaar verlaagd vanwege het door de banken opgerichte innovatiefonds. Dit fonds beoogt een belangrijke bijdrage te gaan leveren aan een efficiënt(er) betalingsverkeer in Nederland.
Naar aanleiding van de bezwaren van Interpay is de Raad van Bestuur van de NMa tot de conclusie gekomen dat ten aanzien van de overtreding van artikel 24 Mw nader onderzoek noodzakelijk is voor het aantonen van excessieve tarieven. Dat nadere onderzoek heeft de NMa, alle omstandigheden in aanmerking genomen, niet uitgevoerd. Daargelaten dat een dergelijk onderzoek tijdrovend en zeer moeilijk uitvoerbaar is, waardoor gedurende lange tijd rechtsonzekerheid voor partijen en derde belanghebbenden zou blijven bestaan, gelden voor de handelwijze van de NMa een aantal nieuwe omstandigheden. Vertegenwoordigers van detaillisten die pinbetalingen aan consumenten aanbieden en de betrokken banken hebben op 17 november 2005 een compensatieregeling getroffen. In dit 'Convenant Betalingsverkeer 2005' is afgesproken dat elke onderneming die pinnen als betaalmogelijkheid aanbiedt, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005, ten minste 1 eurocent per transactie korting krijgt op het individueel tussen bank en onderneming uitonderhandelde pintarief (gemiddeld 5 eurocent per transactie). Ondernemingen die na 1 januari 2005 pinnen aanbieden, krijgen eveneens de minimale korting. Daarnaast blijkt uit recent onderzoek van de NMa dat de markt van netwerkdiensten voor pinbetalingen is verbeterd. Sinds maart van dit jaar is het niet meer Interpay, maar zijn het de afzonderlijke banken die in onderlinge concurrentie pindiensten aan detaillisten aanbieden. Hierdoor zijn de gemiddelde pintarieven gedaald. Gezien deze ontwikkelingen heeft de NMa afgezien van voornoemd nader onderzoek.

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar boete misbruik machtspositie Interpay (PDF - 181.29 KB) BAC Advies in zaak 2910, behorend bij het besluit op bezwaar (PDF - 1.34 MB) Besluiten inzake boete en/of last onder dwangsom in zaak 2910 (PDF - 1.03 MB)