Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verklaring bevoordeling zuster- en dochterbedrijven HTM 2002

Gemeentelijke vervoerbedrijven dienen op grond van de Wet personenvervoer 2000 jaarlijks een verklaring door een onafhankelijke deskundige op te laten maken. Uit deze verklaring moet blijken of het gemeentelijk vervoerbedrijf de zuster- en dochterondernemingen bevoordeelt boven anderen waarmee de zuster- en dochterondernemingen in concurrentie treden, of anderszins voordelen toekent die verder gaan dan in het normaal handelsverkeer gebruikelijk is. Deze verklaring dient voor een ieder ter inzage te worden gelegd op alle kantoren van het gemeentelijk vervoerbedrijf. Ten aanzien van boekjaar 2002 is niet gebleken dat HTM de nadere toelichting op de verklaring ter inzage heeft gelegd op alle kantoren van het gemeentelijk vervoerbedrijf. HTM dient dit uiterlijk 1 juni 2004 alsnog te doen. Voor het overige heeft HTM voldaan aan artikel 69, lid 5, Wet personenvervoer 2000.

 

Documenten

Verklaring bevoordeling zuster- en dochterbedrijven HTM 2002 (PDF - 116.31 KB)
 

Meer in deze zaak