Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Glasvezelaanbieders moeten consumenten beter informeren

Onderstaande informatie is mogelijk verouderd. Vanaf 13 juni 2014 treden nieuwe consumentenregels in werking. Wilt u meer weten?

Consumentenregels vanaf 13 juni 2014


De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft aanbieders van glasvezeldiensten erop gewezen dat zij hun informatie aan consumenten moeten verbeteren en hun contracten moeten verduidelijken. Het contract moet in ieder geval een concrete leveringstermijn bevatten. ACM verwacht dat de aanbieders hun voorwaarden hierop aanpassen. ACM moedigt investeringen in en concurrentie op onder meer glasvezelnetwerken aan. Dit leidt tot meer keuze en de ontwikkeling van nieuwe diensten voor consumenten.

Naar aanleiding van klachten van consumenten en meldingen in de media heeft ACM in de zomer van 2013 bij alle aanbieders van glasvezeldiensten informatie opgevraagd over hun contracten en de manier waarop zij consumenten informeren. Het viel ACM op dat niet alle contracten voldeden aan de regels. In gebieden waar men van plan is glasvezel aan te leggen, is de datum van concrete levering vaak onzeker. Aanbieders moeten eerst een bepaalde hoeveelheid afnemers werven voordat de uitrol van het glasvezelnetwerk daadwerkelijk wordt gestart. Consumenten die in deze fase een contract afsluiten weten vaak lange tijd niet zeker ├│f en zo ja, wanneer zij over glasvezel zullen beschikken.

ACM wil dat aan de onduidelijke informatievoorziening een einde komt en dat consumenten weten waar zij aan toe zijn op het moment dat zij een contract tekenen. ACM wil dat aanbieders de consumenten die een contract afsluiten voor de levering van glasvezeldiensten goed informeren over de voorwaarden waaronder zij het contract aangaan. Aanbieders moeten die consumenten in aanloop naar de concrete levering beter informeren over de voortgang van de aanleg van het glasvezelnetwerk. Mocht de afgesproken leveringstermijn niet worden gehaald, dan moet de aanbieder de nieuwe termijn tijdig melden. De consument heeft dan de mogelijkheid het contract te ontbinden. Aanbieders zullen in overleg gaan met de partij die glasvezelnetwerken aanlegt over het aanscherpen van afspraken.

ACM vindt het belangrijk dat consumenten goed geïnformeerd een keuze kunnen maken. Via haar informatieloket ConsuWijzer informeert ACM consumenten over hun rechten bij het afsluiten van contracten. Via meldingen bij ConsuWijzer gaat ACM monitoren of aanbieders aan consumenten de vereiste duidelijkheid bieden.