Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NIB Capital - Vitae

In de beoogde operatie verwerven NIB Capital Principal Investments Equity B.V. en Vitae Holding B.V. gezamenlijke zeggenschap over Vitae Groep B.V. De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet. NIB levert beheer- en financieringsdiensten, waaronder vermogensbeheer op het terrein van participaties. Vitae Groep houdt zich bezig met het in opdracht van derden verwerven van personeel, het uitvoeren en het doen uitvoeren van projecten en het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan derden. De aandeelhouders van NIB hebben via een gezamenlijke dochteronderneming een minderheidsbelang en daarmee indirecte zeggenschap in Humares Beheer B.V. Humares is actief binnen de uitzend- en detacheringmarkt, dezelfde markt waarbinnen Vitae Groep actief is. Partijen behalen op geen van de mogelijke deelmarkten een gezamenlijk marktaandeel van meer dan 15%. Derhalve is er geen sprake van een door de concentratie te onderzoeken markt.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 4607 (PDF - 58.21 KB)