Kruimelpad

ACM wil meer concurrentie bij renovatie naar energiezuinige huurwoningen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) adviseert de vier bouwbedrijven en zes woningbouwcorporaties die in het project ‘De Stroomversnelling’ samenwerken, om na de eerste fase het project open te stellen voor meer partijen. Op die manier krijgt duurzaam en energiezuinig renoveren binnen de bouw een extra impuls en worden de kosten voor huurders door meer concurrentie lager.

In het project ‘De Stroomversnelling’ werken de bouwbedrijven en woningbouwcorporaties samen om bestaande huurwoningen, vooral uit de periode jaren ’50 tot en met de jaren ’70 van de vorige eeuw, energieneutraal te maken. Het principe is dat  huurders hun energiekosten aan de corporatie betalen. De corporaties investeren dat geld in de renovatie en bouwers leveren duurzaam gerenoveerde woningen zonder energiekosten. In de eerste fase willen de vier bouwers bij 1.000 woningen experimenteren met verschillende technieken en bouwwijzen. Op termijn worden in twee daaropvolgende fasen nog eens 110.000 huurwoningen energieneutraal gerenoveerd.

ACM kan zich voorstellen dat het uitwisselen van technische kennis en ervaring tussen bouwbedrijven past binnen de duurzame ontwikkeling van de bouw. De Mededingingswet biedt ruimte voor dergelijke duurzaamheidsinitiatieven. ACM vindt dat zeker na de eerste fase ook andere bouwbedrijven mee moeten kunnen dingen naar de opdrachten van de woningbouwcorporaties. Daarmee wordt kennis en ervaring over duurzame renovatie breder gedeeld en door de concurrentie tussen de bouwbedrijven wordt de prijs voor de renovatie lager. Dat voordeel kan weer doorgegeven worden aan de huurders.

ACM geeft dit advies over ‘De Stroomversnelling’, onder meer in het kader van de aandacht die zij heeft voor de concurrentieverhoudingen tussen dienstverleners in de hele woningmarkt en het verschaffen van duidelijkheid over duurzaamheidsinitiatieven binnen de Mededingingswet.

Meer informatie over duurzaamheid