Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Cementbouw – NCD/Overwhere/BBN

Cementbouw Bouwmaterialenhandel B.V. (hierna: Cementbouw) neemt NCD Bouwmaterialen Groep B.V. (hierna: NCD), Bouwmaterialenhandel Overwhere B.V. (Overwhere) en Beheermaatschappij B.B.N. B.V. (B.B.N.) over. Er is sprake van horizontale overlap op het gebied van volgesorteerde groothandel in bouwmaterialen. In het midden is gelaten of de productmarkt de algemene markt voor volgesorteerde groothandel in bouwmaterialen is, of dat een onderscheid dient te worden gemaakt naar verschillende producten of productgroepen. Voorts is er sprake van verticale overlap tussen bepaalde productie-activiteiten op het gebied van bouwmaterialen van CRH (moeder van Cementbouw) en de activiteiten van partijen op het gebied van volgesorteerde groothandel in bouwmaterialen. Gelet op de gezamenlijke marktpositie van partijen op nationaal niveau is er geen reden om aan te nemen dat op een mogelijke nationale markt voor de volgesorteerde groothandel in bouwmaterialen, of op mogelijke productmarkten waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar verschillende producten of productgroepen, als gevolg van de onderhavige concentratie een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt. Gelet op de gezamenlijke marktposities van CRH en NCD op het gebied van de volgesorteerde groothandel in bouwmaterialen in Nederland en de marktposities van CRH op de mogelijke Nederlandse markten voor de productie en levering van verschillende typen bouwmaterialen, die als gevolg van de onderhavige transactie niet veranderen, is er geen reden om aan te nemen dat de onderhavige concentratie marktafsluitende effecten zal hebben.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 4234 (PDF - 129.12 KB)