Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

LTO Nederland v. handelaren en makelaars in melkquotum

LTO Nederland maakt bezwaar tegen het besluit van de d-g NMa tot afwijzing van haar herhaalde aanvraag tot het instellen van een onderzoek naar vermeende mededingingsbeperkende gedragingen van handelaren en makelaars in melkquotum. Tegen het besluit van de d-g NMa tot afwijzing van haar eerste aanvraag heeft LTO Nederland geen bezwaar aangetekend. In het bestreden besluit heeft de d-g NMa de herhaalde aanvraag van LTO Nederland onder verwijzing naar zijn besluit tot afwijzing van haar eerste aanvraag afgewezen, aangezien de door LTO Nederland ingediende stukken geen nieuwe concrete aanwijzingen voor het bestaan van een overtreding van de Mededingingswet bevatten. Het bezwaar van LTO Nederland tegen dit besluit vermeldt evenmin nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden en is derhalve kennelijk ongegrond.

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar in zaak 3958 (PDF - 84.79 KB)