Kruimelpad

UHT Besluit Liberaliseringsrichtlijn

Bij brief van 29 april 2011 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de NMa verzocht onderzoek te doen naar de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het concept van het Besluit Liberaliseringsrichtlijn. In onderstaande brief zijn de bevindingen van de Raad opgenomen naar aanleiding van de uitvoerings- en handhavingstoets.