Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Richtsnoeren Remedies 2007

Richtsnoeren Remedies geven inzicht in de inhoudelijke en procedurele vereisten voor remedies bij concentraties. Wanneer als gevolg van een fusie, overname of joint-venture mededingingsbezwaren zullen ontstaan, kunnen partijen voorstellen doen om deze bezwaren op te heffen. De door de partijen aangeboden verbintenissen (remedies) kan de NMa als voorwaarden of als beperkingen en voorschriften aan haar goedkeuringsbesluit verbinden. De Richtsnoeren Remedies maken het voor partijen eenvoudiger bij het indienen van remedies te anticiperen op de eisen die de NMa stelt.

De oude richtsnoeren dateren uit 2002. Er was aanleiding voor een herziening van de richtsnoeren in verband met de inwerkingtreding van de Wijziging van de Mededingingswet als gevolg van de evaluatie van die wet (kamerstukken 30071). Ook zijn de richtsnoeren aangevuld op basis van de inmiddels opgedane ervaring.

Consultatie

Aan de herziening is een consultatiefase vooraf gegaan. De door de NMa ontvangen reacties op een concept voor de nieuwe richtsnoeren gaven aanleiding tot een aantal nadere aanpassingen en verduidelijkingen. Niet alle reacties in het kader van de consultatie hebben tot nadere aanpassing geleid. Onder meer leek het de NMa juist om zich bij het verschaffen van meer gedetailleerd inzicht in de vereisten voor remedies te beperken tot onderwerpen waarmee in de toepassingspraktijk ervaring is opgedaan.

 

Documenten

Richtsnoeren Remedies 2007 (PDF - 260.89 KB)