Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar Medisch Centrum Waleweingaarde

De klacht van de heer Mulder ziet op de belemmering van vestiging door nieuwkomers of van het uitbreiden van bestaande praktijken door de SDHS, RHV, DHV en de aan hen gelieerde stichtingen en verenigingen waarbij gebruik wordt gemaakt van machtsmiddelen zoals de uitsluiting van de waarneming.

In de beslissing op bezwaar komt de d-g NMa op dezelfde gronden als in het primaire besluit (prioritering : onvoldoende concrete en actuele aanwijzingen voor de overtreding en doelmatigheid) tot het oordeel dat er geen nader onderzoek ingesteld zal worden.

Gezamenlijke waarneming is alleen dan in strijd met het kartelverbod, indien de betrokken ondernemingen (gezamenlijk) over aanzienlijke marktmacht beschikken en de samenwerking waarschijnlijk tot uitsluitingsproblemen ten aanzien van derden zou leiden of indien deze samenwerking verder gaat dan noodzakelijk. In het onderhavige geval is niet gebleken dat de heer Mulder van de huisartsenpost wordt uitgesloten of dat de samenwerking in de huisartsenpost verder gaat dan noodzakelijk.

Indien de gezamenlijke waarneming ertoe leidt dat op een bepaalde markt slechts één waarneemgroep bestaat kan dit tot gevolg hebben dat deze waarneemgroep een economische machtspositie heeft. Het gedrag mag derhalve geen misbruik opleveren. Uit de door de heer Mulder overgelegde stukken en hetgeen tijdens de hoorzitting is opgemerkt, is niet van enig misbruik door SDHS gebleken. De vraag of SDHS een economische machtspositie bezit kan dan ook onbeantwoord blijven.

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verklaart het bezwaar van de heer Mulder tegen zijn besluit van 26 februari 2004 ongegrond.

 

Bijlagen

Besluiten op bezwaar inzake misbruik economische machtsposities in zaak 3878 (PDF - 89.65 KB)