Kruimelpad

Slim met Energie B.V. mag elektriciteit leveren aan kleinverbruikers

Slim met Energie B.V. mag elektriciteit leveren aan kleinverbruikers. DeĀ  Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft op 1 oktober 2012 hiervoor namens de minister van Economische Zaken een vergunning verleend.

De NMa vindt dat Slim met Energie B.V. voldoende heeft aangetoond te voldoen aan de wettelijke vereisten die nodig zijn om energie aan kleinverbruikers te leveren.

Een vergunning is alleen nodig voor de levering aan kleinverbruikers.

Verplichtingen vergunninghouders

Wat is een kleinverbruiker?