Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Nulmeting Markt en Overheid

De overheid concurreert regelmatig met bedrijven. Dat is toegestaan. De overheid moet zich wel aan regels houden om oneerlijke concurrentie met ondernemingen te voorkomen. Die regels staan in de wet Markt en Overheid, die per 1 juli 2012 onderdeel is van de Mededingingswet. Voor economische activiteiten die reeds plaatsvonden voor 1 juli 2012 geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2014.

ACM heeft een nulmeting laten uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de mate waarin overheden op de hoogte zijn van de nieuwe regels en maatregelen nemen om oneerlijke concurrentie met het bedrijfsleven te voorkomen. Daarnaast wenste ACM met de nulmeting nader inzicht te krijgen in de ernst en omvang van de problematiek.

Uit de nulmeting is gebleken dat overheden en ondernemingen nog niet goed op de hoogte zijn van de nieuwe regels en dat overheden te weinig doen om oneerlijke concurrentie met het bedrijfsleven te voorkomen. De omvang van de problematiek is in potentie groot, omdat 83% van de overheden economische activiteiten uitvoert, zoals het inzamelen van bedrijfsafval, het exploiteren van sportaccommodaties en de verhuur of verkoop van vastgoed.

Meer informatie

 

Documenten

Nulmeting Markt en Overheid (PDF - 1.13 MB)