Kruimelpad

Kaag vs. Coöperatie Bungalowpark 't Giethmenseveld

In zaak 3714 heeft de bezwaarmaker, de heer mr. A.E. Kaag, binnen de wettelijke termijn een bezwaarschrift op nader aan te voeren gronden ingediend. De NMa heeft hem hiervoor een termijn van 6 weken gegeven, met hierbij de vermelding dat indien hij hier geen gebruik van maakt, de kans bestaat dat zijn bezwaar niet-ontvankelijk verklaard kan worden. Ook binnen deze termijn heeft de bezwaarmaker zijn bezwaar niet nader gemotiveerd. Het bezwaar wordt derhalve niet-ontvankelijk verklaard.