Kruimelpad

Regelgeving

Wijziging Spelregels bij concentratiezaken

02-05-2013

Op 26 april 2013 zijn de Gewijzigde Spelregels bij concentratiezaken gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee worden de Spelregels bij concentratiezaken gewijzigd vanwege de overgang naar de Autoriteit Consument & Markt. De meeste wijzigingen hebben dan ook betrekking op de vervanging van ‘NMa’ door ‘Autoriteit Consument en Markt’. Ook zijn enkele inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd, omdat diverse samenwerkingsprotocollen met andere toezichthouders zijn aangepast en de Tijdelijke Wet Mediaconcentraties niet meer bestaat.

Tot slot is randnummer 88 gewijzigd omdat de inhoud ervan niet overeenstemt met de praktijk. Wij beschouwen het besluit van de Europese Commissie tot verwijzing onder artikel 9 van de Europese Concentratieverordening van een concentratiezaak naar ACM namelijk niet als de indiening van de melding. Dit volgt ook uit artikel 9 lid 6, derde alinea, van de Concentratieverordening: “Indien op grond van de nationale wetgeving een aanmelding wordt verlangd, vangt de periode van 45 werkdagen aan op de eerste werkdag na de ontvangst van een volledige aanmelding door de bevoegde autoriteit van die lidstaat.” Partijen dienen een zaak die door de EC is doorverwezen daarom zelf bij ons te melden. Na ontvangst van de melding start de termijn van artikel 37 Mw.