Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Boete rekenvergoeding Consolidated, Erdo en Spuitco aanbesteding sporthal De Springers Gouda

In 1999 hield de gemeente Gouda een aanbesteding voor dakrenovaties t.b.v. van Sporthal 'De Springers' te Gouda. De gemeente Gouda had drie dakbedekkingsbedrijven uitgenodigd om een offerte in te dienen: Consolidated, Erdo en Spuitco. Voordat zij hun offertes indienden, hebben deze ondernemingen afgesproken een van hen de dakrenovaties van de sporthal mocht uitvoeren (Consolidated), en dat deze 'winnaar' aan de andere ondernemingen een vergoeding ('rekenvergoeding') verschuldigd zou zijn. Dit hield in dat de 'winnaar' van de aanbesteding een bedrag verschuldigd zou zijn aan de twee 'verliezers'. Deze overeenkomst is een zeer zware overtreding van artikel 6 van de Mededingingswet. De boetegrondslag is gerelateerd aan de omvang van het project. Wegens de ernst van de overtreding is voor de berekening van de boete de boetegrondslag vermenigvuldigd met een factor 2. Bovendien is de boete verhoogd met 10%, omdat partijen niet onkundig konden zijn geweest van het verboden karakter van hun afspraken en doelbewust in strijd met de geldende regels hebben gehandeld.

 

Bijlagen

Boete rekenvergoeding Consolidated, Erdo en Spuitco aanbesteding sporthal De Springers Gouda (PDF - 316.77 KB)