Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Boete rekenvergoeding Boko, Consolidated, Erdo, Strijland en Swindak aanbesteding AMC

In 1999 hield het Academisch Medisch Centrum ('AMC') van de Universiteit van Amsterdam een aanbesteding voor dakrenovaties. Het AMC had vijf dakbedekkingsbedrijven uitgenodigd om een offerte in te dienen: Boko, Consolidated, Erdo, Strijland en Swindak. Voordat zij hun offertes indienden, hebben deze ondernemingen afgesproken dat twee van hen, Consolidated en Erdo, het project van het AMC zouden mogen uitvoeren, en dat deze 'winnaars' aan de andere ondernemingen een vergoeding ('rekenvergoeding') verschuldigd zouden zijn. Deze overeenkomst is een zeer zware overtreding van artikel 6 van de Mededingingswet. De boetegrondslag is gerelateerd aan de omvang van het project. Wegens de ernst van de overtreding is voor de berekening van de boete de boetegrondslag vermenigvuldigd met een factor 2. Bovendien is de boete verhoogd met 10%, omdat partijen niet onkundig konden zijn geweest van het verboden karakter van hun afspraken en doelbewust in strijd met de geldende regels hebben gehandeld.

 

Bijlagen

Boete rekenvergoeding Boko, Consolidated, Erdo, Strijland en Swindak aanbesteding AMC (PDF - 371.87 KB)