Kruimelpad

Centrica Energy Netherlands B.V. mag gas leveren aan kleinverbruikers

Centrica Energy Netherlands mag gas leveren aan kleinverbruikers. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft op 1 december 2006 hiervoor namens de minister van Economische Zaken een vergunning verleend.

De NMa vindt dat Centrica Energy Netherlands voldoende heeft aangetoond te voldoen aan de wettelijke vereisten die nodig zijn om energie aan kleinverbruikers te leveren.

Een vergunning is alleen nodig voor de levering aan kleinverbruikers.

Verplichtingen vergunninghouders

Wat is een kleinverbruiker?