Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Afwegingskader proportionaliteit van verplichtingen van 22 december 2004

OPTA/EGM/2004/204404

In het kader van de op grond van de Telecommunicatiewet (Tw) uit te voeren marktanalyses dient het college aan partijen die beschikken over een aanmerkelijke marktmacht passende verplichtingen op te leggen. Deze verplichtingen dienen proportioneel en gerechtvaardigd te zijn in het licht van de doelstellingen van de Telecommunicatiewet. In het in deze notitie beschreven afwegingskader geeft het college aan hoe hij voornemens is de vereisten uit de Telecommunicatiewet met betrekking tot passendheid van op te leggen verplichtingen te interpreteren en toe te passen.

UPDATE per 1 januari 2014

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) trekt het Afwegingskader proportionaliteit van verplichtingen in. Dit document werd op 22 december 2004 gepubliceerd op de website van de toenmalige Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). ACM trekt het Afwegingskader per 1 januari 2014 in omdat dit niet meer aansluit bij de wetgeving en jurisprudentie. In toekomstige marktanalysebesluiten zal steeds afzonderlijk de proportionaliteit van verplichtingen worden beoordeeld.

 

Documenten

Afwegingskader proportionaliteit van verplichtingen van 22 december 2004 (PDF - 574.21 KB)