Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Aangepaste notificatie omroepmarkten, verzorgingsgebied Multikabel 27 januari 2006

De markten voor de doorgifte en verzorging van omroepsignalen
Verzorgingsgebied N.V. MULTIKABEL
Ontwerpbesluit - 27 januari 2006

Op grond van hoofdstuk 6a van de Telecommunicatiewet dient het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit de markten in de elektronische communicatiesector te analyseren, de relevante markten af te bakenen en vast te stellen of op die markten sprake is van daadwerkelijke concurrentie. Indien het college vaststelt dat een afgebakende markt niet daadwerkelijk concurrerend is, stelt hij vast welke ondernemingen op die markt beschikken over een aanmerkelijke marktmacht en legt hij, voor zover passend, verplichtingen op.

 

Documenten

Aangepaste notificatie omroepmarkten, verzorgingsgebied Multikabel 27 januari 2006 (PDF - 1.31 MB)