Kruimelpad

Jachthavens Zuidelijke Randmeren vs Gemeente Hoorn

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verklaart het tegen zijn besluit van 28 januari 2003, met kenmerk 3279/3, gemaakte bezwaar ongegrond