Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Eerste besluit op bezwaar afwijzing klacht ACN over aanbesteden bergen personenauto's

De NMa wijst klacht van bergers af. De bergers maakten te laat bezwaar tegen de ontheffing van het kartelverbod voor het wegslepen van gestrande auto's. De afspraak tussen de alarmcentrales heet de bergingsregeling Incident Management.

Besluit op bezwaar tegen afwijzing klacht ingediend door Alarmcentrale Nederland B.V. (ACN). Haar klacht luidde dat de Stichting Incident Management Nederland (SIMN) en/of de daarin werkende alarmcentrales artikel 24 Mw hebben overtreden. ACN heeft geen bewijs aangedragen waaruit blijkt dat sprake kan zijn van een inbreuk op artikel 24 Mw. De gewraakte clausule uit het aanbestedingsreglement 2002 vormt een nadere, niet mededingingsrechtelijke bezwaarlijke detaillering cq. uitwerking van het Aanbestedingsreglement 1999 voor welk reglement in het kader van de BIM een inmiddels onherroepelijk geworden ontheffing tot 1 april 2004 is verleend. Bezwaar ongegrond

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar in zaak 3084 (PDF - 91.81 kB)