Kruimelpad

Besluit op bezwaar boete kartel brancheorganisaties rijwielhandelaren

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot gedeeltelijke gegrondverklaring en gedeeltelijke ongegrondverklaring van de bezwaren gericht tegen zijn besluit van 13 november 2003, kenmerk 2973/265.

 

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit:
a)   neemt het Advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften Mededingingswet van 12 juli 2004 over;
b)   verklaart het bezwaar van BOVAG met betrekking tot het mededingingsbeperkende karakter van het advies van BOVAG TWB inzake de verhoging van het werkplaatsuurtarief voor het jaar 2000 met 3,5% gegrond;
c)    legt met toepassing van artikel 62 van de Mededingingswet in bezwaar aan BOVAG een boete op van EUR 110.000;
d)   verklaart voor het overige de bezwaren tegen zijn besluit van 13 november 2003 ongegrond;
e)    handhaaft de in voornoemd besluit aan NCBRM in liquidatie opgelegde boete.