Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Van Broekhuijze - bezwaar

Assurantietussenpersoon van Broekhuijze heeft een klacht ingediend over de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI), in het bijzonder tegen het feit dat de GIDI assurantietussenpersonen verplicht zich aan te sluiten bij de klachtenregeling van het Klachteninstituut Verzekeringen. Van Broekhuijze stelt dat de meeste verzekeraars geen zaken meer doen met assurantietussenpersonen die niet aan de GIDI voldoen. Hierdoor is hij gedwongen zich eveneens aan te sluiten bij de GIDI. Van Broekhuijze stelt verder dat er sprake is van een afspraak tussen verzekeringsmaatschappij onderling om uitsluitend zaken te doen met assurantietussenpersonen die de GIDI onderschrijven. Het bezwaar tegen het primair besluit is ongegrond verklaard. De motivering van het besluit op bezwaar sluit aan op die van het primaire besluit. De GIDI is op zichzelf niet in strijd met artikel 6 Mw. Verder is er geen bewijs geleverd van het bestaan van een met artikel 6 Mw strijdige overeenkomst tussen verzekeraars over de toepassing van de GIDI. Ook is gewezen op het prioriteringsbeleid van de NMa.

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar in zaak 2902 (PDF - 94.41 KB)