Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Sanctiebesluit gezamelijke exploitatie Coöperatieve apotheken Midden-Brabant

In Tilburg heeft een samenwerkingsverband van 27 apotheken, de Coöperatieve apotheken Midden-Brabant U.A., de exploitatie van de poliklinische apotheek in het St. Elisabeth Ziekenhuis op zich genomen nadat het ziekenhuis het initiatief had genomen voor de oprichting van een poliklinische apotheek. Door deze gezamenlijke exploitatie van de zittende apothekers werd een potentiële andere gegadigde buiten de deur gehouden. Partijen hebben hiermee meer concurrentie voorkomen. Door het gezamenlijk exploiteren van deze poliklinische apotheek voelen de zittende apotheken geen prikkel om met deze apotheek te concurreren en zullen zij andersom geen concurrentiedruk voelen van de poliklinische apotheek. De onderlinge marktverhoudingen worden op deze wijze bevroren en de patiënten kunnen niet profiteren van de voordelen die een verscherpte concurrentie met zich brengt. Om aan deze situatie een einde te maken dwingt de NMa de Tilburgse coöperatie van apotheken en haar leden de exploitatie van de poliklinische apotheek te beëindigen en deze over te dragen aan een of meerdere marktpartijen die niet over marktmacht beschikken. Voldoen zij hier niet aan binnen de gestelde termijn, dan verbeuren zij een dwangsom van EUR 1000 per dag met een maximum van EUR 100.000 per deelnemer.

 

Bijlagen

Besluit inzake boete en/of last onder dwangsom in zaak 2688 (PDF - 504.65 KB)