Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Nieuwe beslissing op bezwaar SURFnet tegen registratieplicht en toezichtkosten 2012

SURFnet heeft bij OPTA bezwaar gemaakt tegen:
- haar registratie als aanbieder van een openbare elektronische
communicatieactiviteiten;
- de door OPTA opgelegde last onder dwangsom die beoogde SURFnet
te dwingen formeel mededeling te doen van die activiteiten;
- het besluit tot vaststelling van verschuldigde toezichtkosten.

Naar aanleiding van de uitspraken van de Rechtbank Rotterdam op 27 maart 2009 en het College van Beroep voor het bedrijfsleven op 22 juni 2012, waarbij is geoordeeld dat voornoemde activiteiten geen openbaar karakter hebben, moest door OPTA een nieuwe beslissing op bezwaar worden genomen.

Gelet op de inhoud van beide gerechtelijke uitspraken heeft OPTA de bezwaren van SURFnet alsnog gegrond verklaard.

 

 

Documenten

Nieuwe beslissing op bezwaar SURFnet tegen registratieplicht en toezichtkosten 2012 (PDF - 327.16 KB)