Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit GTS 2013 Flexibiliteit

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) stelt op grond van artikel 82, vijfde lid van de Gaswet jaarlijks de tarieven vast die de netbeheerder van het landelijk gastransportnet in rekening brengt voor de uitvoering van een aantal wettelijke taken.

Op 18 december 2012 heeft de Raad een besluit genomen tot vaststelling van de tarieven ter uitvoering van de taak van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet welke is genoemd in artikel 10a, eerste lid, onderdeel d van de Gaswet: het aanbieden van flexibiliteitsdiensten aan een ieder die daarom verzoekt, voor zover de in artikel 54, eerste lid, bedoelde rechtspersoon een economische machtspositie heeft op de markt voor flexibiliteitsdiensten (hierna: het aanbieden van flexibiliteitsdiensten).

Dit besluit geldt voor de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.

 

Documenten

Tarievenbesluit GTS 2013 Flexibiliteit (PDF - 51.7 KB)
 

Meer in deze zaak