Kruimelpad

Besluit op bezwaar aanvraag ontheffing kartelverbod VNI na uitspraak Rechtbank Rotterdam

Besluit op bezwaar na vernietiging door Rechtbank Rotterdam van eerder besluit op bezwaar inzake Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven (VNI)

De NMa herroept zijn besluit van 25 september 2000, kenmerk 2157/27, voor zover dit besluit betrekking heeft op de lidmaatschapsregeling in de (oude) statuten van VNI, de lidmaatschapsregeling in het reglement van de Bedrijfsgroep Zonne-energie en de lidmaatschapsregeling in het concept-
reglement van de Bedrijfsgroep S-installateurs. Voor deze lidmaatschapsregelingen is geen ontheffing vereist op grond van artikel 17 van de Mededingingswet, aangezien geen inbreuk wordt gemaakt op artikel 6 van de Mededingingswet.