Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Nederlandse Associatie voor Psychotherapie

Besluit op bezwaar na afwijzen van de klacht van de NAP wegens de geringe grootte van de bij de zaak betrokken belangen (prioritering). De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt (opleidings)eisen vast in het Besluit Psychotherapeut op grond van de Wet Beroepen op de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). De Minister wordt hierbij geadviseerd door het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding (CONO). De klacht en het bezwaar van de NAP zijn gericht tegen de wettelijke (opleidings)eisen voor BIG-registratie en (adviserings)rol van het CONO. De opleidingseisen houden onder meer in dat slechts therapeuten met een relevante universitaire achtergrond voor BIG-registratie in aanmerking komen, en daarmee de uit de Wet BIG voortvloeiende voorzieningen kunnen genieten. Het bezwaar van de NAP is ongegrond. De Mededingingswet is niet op deze zaak van toepassing. De Minister, die de (opleidings)eisen voor BIG-registratie vaststelt, handelt op grond van overheidsgezag en niet als onderneming. Het advies van het CONO aan de Minister is niet bindend.

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar in zaak 2061 (PDF - 96.7 KB)