Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: 10 jaar tariefregulering levert minstens 7 miljard euro op

Uit onderzoek in opdracht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) blijkt dat door de tariefregulering afnemers (consumenten en bedrijven) in de periode 2000 – 2011 ruim zeven miljard euro minder hebben betaald dan zonder regulering. Tegelijkertijd is de betrouwbaarheid van de energienetten op peil gebleven. De netbeheerders zijn financieel gezond en hebben ondanks een dalende winsten voldoende ruimte voor investeringen. Internationaal is Nederland koploper met een zeer laag storingsniveau van gemiddeld 21 minuten per jaar.

In het onderzoek zijn de regionale netbeheerders en de landelijke netbeheerder van het hoogspanningsnet TenneT bekeken. Daarbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande bronnen en analyses. De cijfers zijn exclusief de behaalde effecten door de regulering van GTS.

Toekomst

De NMa heeft ook onderzoek laten uitvoeren naar de ontwikkelingen in de energiesector die de komende drie tot zeven jaar van invloed kunnen zijn op de tarieven. Decentrale invoeding noemen de onderzoekers daarbij als belangrijkste aandachtspunt. Afnemers zijn steeds vaker ook producent van energie via zonnepanelen, windmolens of warmtekrachtkoppelinginstallaties. De verwachte toename van dit tweerichtingsverkeer is van invloed op de netten die hierop moeten worden aangepast. Een tweede belangrijke ontwikkeling is de opkomst van slimme netten met slimme meters. De informatie die via de slimme meter beschikbaar komt, stelt consumenten in staat hun energiegebruik slimmer in te richten, bijvoorbeeld door apparaten vaker buiten de piekuren te gebruiken. Via de slimme netten kunnen netbeheerders de kwaliteit van de netten beter monitoren en vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen. De derde ontwikkeling is de Europese integratie. De Europese Commissie oordeelde onlangs, dat veel Europese landen nog ver achter lopen in het vrij maken van hun energiemarkt. Om te komen tot een volledige Europese markt eind 2014 is er nog een weg te gaan. In zo’n Europese markt kunnen consumenten bijvoorbeeld een leverancier uit een ander land kunnen kiezen en zijn fysieke beperkingen in het net binnen Europa verdwenen.

NMa-bestuursvoorzitter Chris Fonteijn: “Als NMa, en straks de Autoriteit Consument en Markt, vinden we het van belang dat de netbeheerders de ruimte hebben in de transitie naar een meer duurzame energievoorziening. Uit de onderzoeken blijkt dat onze tariefregulering daaraan niet in de weg staat. Wij zien erop toe dat die transitie zo plaats vindt dat de hele energiemarkt effectief en doelmatig blijft functioneren. Dit is in het belang van consumenten en bedrijven.”