Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel Tarievenbesluit GTS 2013 Flexibiliteit

De Raad heeft van Gas Transport Services B.V., de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, een  voorstel ontvangen voor de tarieven voor de flexibiliteitsdiensten voor het jaar 2013. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het tariefbesluit zal de Raad het ingediende voorstel van 22 november 2012 tot 6 december 2012 ter inzage leggen. Voor zover het voorstel bedrijfsvertrouwelijke informatie bevat zal dit niet ter inzage worden gelegd. Belanghebbenden hebben tot het einde van de inzagetermijn de gelegenheid om hun zienswijze op het voorstel schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken, kunt u daartoe een afspraak maken met het secretariaat van de Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, telefoon: 070 – 330 3399. Een schriftelijke zienswijze kunt richten aan de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag, onder vermelding van zaaknummer 104202.

 

Documenten

Voorstel Tarievenbesluit GTS 2013 Flexibiliteit (PDF - 58.6 KB)
 

Meer in deze zaak