Kruimelpad

Geschilbesluit Delesto - TenneT aansluitkosten

De Raad verklaart de klacht van Delesto, dat TenneT de kosten van vervanging van de aansluiting van Delesto niet bij Delesto in rekening mag brengen, ongegrond. De kosten zien uitsluitend op de aansluiting van Delesto en maken derhalve, hoewel deels nog niet in rekening gebracht, deel uit van de periodieke aansluitvergoeding. Ten aanzien van de wijze waarop de kosten feitelijk in rekening worden gebracht, verklaart de Raad zich onbevoegd.