Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ECN verbetert het Model Clementieprogramma

De Europese Commissie en de 27 nationale mededingingsautoriteiten in Europa hebben het zogeheten Model Clementieprogramma verduidelijkt en verbeterd. Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de NMa: “Wij verwachten dat door de aanpassingen de administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven en de autoriteiten zal verminderen. Daarnaast maken de wijzigingen het eenvoudiger voor de autoriteiten om te kiezen wie welke zaak behandelt.” Deelnemers aan een kartel kunnen op grond van een clementieprogramma strafvermindering krijgen.

De mededingingsautoriteiten, verenigd in het Europese netwerk van mededingingsautoriteiten (European Competition Network) zullen dit model gebruiken als basis bij het vaststellen van hun clementieprogramma’s. Het nieuwe Model Clementieprogramma, dat het eerdere model uit september 2006 vervangt, verduidelijkt en vereenvoudigt de manier waarop ondernemingen die bij meerdere mededingingsautoriteiten in de EU tegelijk om clementie vragen, hun informatie kunnen aanleveren. De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt:

  • Het systeem van “beknopte clementieverzoeken”, een soort “EU one-stop-shop” voor clementie, is uitgebreid. Niet alleen de eerste melders van een kartel dat in meer dan drie lidstaten actief is, kunnen van dit systeem gebruik maken (als zij een volledige melding doen bij de Europese Commissie). Ook tweede en volgende melders uit dat kartel kunnen dit systeem voortaan gebruiken. De NMa werkt reeds op deze manier.
  • Voor het indienen van “beknopte clementieverzoeken” is een speciaal sjabloon gemaakt. Daarnaast heeft ECN een lijst gepubliceerd van lidstaten die “beknopte clementieverzoeken” in het Engels accepteren.
  • De term “geheim kartel” is verduidelijkt. Deze term beschrijft het gedrag waar de clementieregelingen op van toepassing zijn. Zo vinden kartelcontacten niet altijd rechtstreeks plaats tussen concurrenten (horizontale gedragingen), maar kan kartelgedrag ook bestaan uit indirecte contacten tussen concurrenten, gelegd via een gezamenlijke afnemer of een gezamenlijke leverancier (zogenaamde “hub and spoke” kartels). Melders kunnen dit type kartel reeds melden bij de NMa.

De website van het ECN  bevat meer gedetailleerde informatie. Het Model Clementieprogramma zal mogelijk leiden tot geringe aanpassingen van de clementieregeling van de NMa.