Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa keurt drie ziekenhuisfusies met prijstoezegging goed

Betaalbaarheid ziekenhuiszorg staat voorop

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) geeft groen licht voor drie ziekenhuisfusies in Zuid-Limburg, Hoofddorp-Haarlem en Tilburg. Doordat de ziekenhuizen hebben aangegeven zich te houden aan een door hen toegezegd prijsplafond is de NMa er zeker van dat de fusies niet leiden tot ongewenste prijsstijgingen.

De prijzen van de fusieziekenhuizen mogen niet boven een jaarlijkse indexering uitkomen. Het betreft de voorgenomen fusies tussen:

  • Orbis Medisch en Zorgconcern en het Atrium Medisch Centrum Parkstad in Zuid-Limburg;
  • Spaarne Ziekenhuis en Kennemer Gasthuis in Hoofddorp-Haarlem;
  • twee Tilburgse ziekenhuizen: het TweeSteden ziekenhuis en het St. Elisabeth Ziekenhuis.

De zorgverzekeraar is aan zet om voor zijn verzekerden een zo goed mogelijke prijs/kwaliteitverhouding te bedingen bij de ziekenhuizen. De zorgverzekeraars zelf zijn hier optimistisch over. Henk Don, bestuurslid NMa: “Zij hebben al laten zien dat zij kunnen sturen op de kwaliteit van de zorg. Daar hebben de verzekerden direct voordeel van. Het prijsplafond werkt als een vangnet voor het geval de onderhandelingen op prijs/kwaliteit toch niet zo positief uitpakken als nu verondersteld wordt.” De ziekenhuizen hebben toegezegd zich aan dit prijsplafond te houden. De NMa zal nauwgezet volgen of de prijzen van de ziekenhuizen onder het prijsplafond blijven. In 2015 kijkt de NMa of het prijsplafond nog nodig is.

De betrokken zorgverzekeraars en de cliëntenraden staan positief tegenover de drie afzonderlijke voorgenomen fusies. De NZa ziet als belangrijkste nadeel van de fusies dat de prijs mogelijk omhoog gaat. Deze zorg wordt weggenomen door het prijsplafond.

Eerder stelde de NMa een vergunningseis voor bovenstaande ziekenhuisfusies: