Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: regierol zorgverzekeraar cruciaal bij toestaan ziekenhuisfusies

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft in november 2012 groen licht gegeven voor drie ziekenhuisfusies in Zuid-Limburg, Hoofddorp/Haarlem en Tilburg. Belangrijke reden voor deze goedkeuring was dat de zorgverzekeraars sinds 2012 meer mogelijkheden en prikkels hebben om scherp in te kopen en zij er zelf van overtuigd zijn dat zij in staat zijn de betrokken ziekenhuizen te disciplineren wat betreft prijs (kosten) en kwaliteit.

Dit weegt zwaar voor de NMa omdat zorgverzekeraars van het kabinet in het zorgstelsel de regie hebben gekregen om de beste zorg in te kopen tegen de beste kwaliteit voor hun verzekerden en zij ook de organisaties zijn die als eerste last hebben van een slecht functionerend of te duur ziekenhuis. Daarmee vertegenwoordigt de zorgverzekeraar het belang van de Nederlandse patiënt. Rijzen de kosten van de betrokken ziekenhuizen de pan uit, of laat de kwaliteit te wensen over, dan riskeren de ziekenhuizen dat de zorgverzekeraars beperkter gaan inkopen bij het ziekenhuis of hun verzekerden stimuleren naar andere ziekenhuizen te gaan. Er zijn al diverse voorbeelden van selectieve inkoop door verzekeraars op grond van kwaliteitscriteria. Als extra waarborg voor de prijs van ziekenhuiszorg heeft de NMa een prijsplafond afgesproken met de betrokken ziekenhuizen. De naleving van dit prijsplafond kan de NMa niet juridisch afdwingen, maar de NMa zal niet nalaten de ziekenhuizen en/of zorgverzekeraars publiekelijk ter verantwoording te roepen, mochten de fusies in de toekomst toch verkeerd uitpakken door verslechterde kwaliteit of buitensporige prijsstijgingen. Bovendien kan de NZa zo nodig ingrijpen.

Zie voor meer informatie: de vraag en antwoord op de site van de NMa.

 

Bijlagen

Vraag en antwoord NMa-besluiten drie ziekenhuisfusies december 2012 (PDF - 14.96 KB)