Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitvoeringstoets wijziging Postwet 2009

De minister van Economische Zaken heeft een wetsvoorstel gedaan tot wijziging van de Postwet 2009. Hiermee krijgt OPTA meer bevoegdheden om toezicht te houden op de postmarkt. Het wetsvoorstel is mede tot stand gekomen naar aanleiding van het door OPTA uitgevoerde onderzoek ‘Concurrentie op de postmarkt’.

OPTA krijgt met het wetsvoorstel de bevoegdheid om op basis van een marktanalyse aan een partij met aanmerkelijke marktmacht bepaalde verplichtingen op te leggen om mededingingsproblemen als roofprijzen, prijsdiscriminatie, koppelverkoop en buitensporige tarieven te voorkomen.

Omdat de regels uit het wetsvoorstel door OPTA toegepast gaan worden, heeft OPTA het ministerie geadviseerd in de vorm van een uitvoeringstoets. OPTA vindt het wetsvoorstel een uitvoerbare regeling waarmee zij beter en oplossingsgericht in kan spelen op de marktontwikkelingen. OPTA wijst daarbij wel op het risico dat de regeling minder effectief kan zijn doordat geen verplichtingen kunnen worden opgelegd met betrekking tot diensten die onder de universele postdienst vallen.

OPTA adviseert in haar uitvoeringstoets verder om, net als in de Telecommunicatiewet, in de Postwet 2009 een algemene geschilbeslechtingsbevoegdheid op te nemen, en om tegen besluiten waarin OPTA verplichtingen oplegt alleen beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven mogelijk te maken.

 

Documenten

Uitvoeringstoets wijziging Postwet 2009 (PDF - 102.95 KB)