Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit afsplitsing niet openbaar vervoer activiteiten Novio

Gemeentelijke vervoerbedrijven dienen op grond van de Wet personenvervoer 2000 activiteiten die niet als openbaar vervoer kunnen worden aangemerkt over te dragen aan een andere rechtspersoon. Het gemeentelijk vervoerbedrijf Novio NV verricht thans geen andere werkzaamheden dan openbaar vervoer en werkzaamheden die rechtstreeks samenhangen met het verrichten van dat openbaar vervoer. Novio NV voldoet derhalve thans aan het bepaalde in artikel 69, eerste lid, Wp 2000 en hoeft geen activiteiten over te dragen.

 

 

Documenten

Besluit afsplitsing niet openbaar vervoer activiteiten Novio (PDF - 79.82 KB)