Kruimelpad

Orbis en Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad mogen fuseren (concentratiebesluit)

Orbis en Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad mogen fuseren. De NMa verleent een vergunning voor deze fusie.

De Raad van Bestuur is, mede door een door partijen toegezegd prijsplafond, van oordeel dat als gevolg van de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan niet op significante wijze zal worden belemmerd.

De Raad van Bestuur van de NMa heeft geoordeeld dat voor deze concentratie een vergunning wordt verleend.

 

Documenten

Orbis en Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad mogen fuseren (concentratiebesluit) (PDF - 14.68 MB)