Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

TweeSteden ziekenhuis en St. Elisabeth Ziekenhuis mogen fuseren (concentratiebesluit)

De Raad van Bestuur is, mede door een door partijen toegezegd prijsplafond, van oordeel dat als gevolg van de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan niet op significante wijze zal worden belemmerd.

De Raad van Bestuur van de NMa heeft geoordeeld dat voor deze concentratie een vergunning wordt verleend.