Kruimelpad

Spaarne Ziekenhuis en Kennemer Gasthuis mogen fuseren (concentratiebesluit)

De Raad van Bestuur is, mede door een door partijen toegezegd prijsplafond, van oordeel dat als gevolg van de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan niet op significante wijze zal worden belemmerd.

De Raad van Bestuur van de NMa heeft geoordeeld dat voor deze concentratie een vergunning wordt verleend.

 

Documenten

Spaarne Ziekenhuis en Kennemer Gasthuis mogen fuseren (concentratiebesluit) (PDF - 2.27 MB)