Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Werkgroep Behoud van een Volwaardig Ziekenhuis Velp

De Werkgroep Behoud van een volwaardig Ziekenhuis Velp heeft een klacht c.q. verzoek ingediend tegen de concentratie die tot stand is gekomen tussen Stichting Ziekenhuis Rijnstate en Stichting Ziekenhuis Velp. De Werkgroep heeft verzocht om een onderzoek in te stellen naar het (concentratie)beleid binnen de Holding Rijnstate, de Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen en naar de samenwerking met Stichting De Katholieke Ziekeninrichtingen voor de Liemers. De klacht heeft betrekking op twee mededingingsrechtelijke aspecten, namelijk 1) dat een andere concentratie tot stand is gekomen dan in het besluit in zaak 1675/Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen is beoordeeld en goedgekeurd en 2) dat de Raad van Bestuur van de Holding Rijnstate/Velp en de Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen misbruik maakt van haar economische machtspositie. Bij besluit van 23 oktober 2003 is meegedeeld dat de klacht geen aanknopingspunten biedt voor het vermoeden dat een andere concentratie tot stand is gebracht dan is goedgekeurd en dat de aangevoerde gedragingen niet aan een nader onderzoek worden onderworpen in verband met de geringe aannemelijkheid dat sprake is van een overtreding van de Mededingingswet. Hiertegen hebben de Werkgroep en de Stichting Behoud Ziekenhuis Velp bezwaar gemaakt. Alvorens toe te komen aan een heroverweging van het bestreden besluit, is in het besluit op bezwaar eerst beoordeeld of de Werkgroep en de Stichting ontvankelijk zijn in hun bezwaar. Ten aanzien van het bezwaar van de Werkgroep wordt in het besluit op bezwaar geconcludeerd dat zij geen belanghebbende is in de zin van artikel 1:2 (derde lid) Awb, daar de Werkgroep niet als rechtspersoon kan worden aangemerkt en daardoor niet kan opkomen voor algemene en collectieve belangen. Het bezwaar van de Stichting is niet-ontvankelijk verklaard wegens onverschoonbare termijnoverschrijding.

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar in zaak 1675 (PDF - 106.92 KB)