Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

OPTA-besluiten over vaste telefonie grotendeels in stand gelaten door CBb

Op 26 september 2012 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak gedaan in de beroepen van KPN, Tele2 en Pretium tegen twee besluiten van OPTA over de regulering van de vaste telefoniemarkt van 8 september 2008. Deze besluiten gaan over tariefregulering en (herstel)implementatie van de verplichting voor KPN tot het leveren van ‘wholesale line rental’ aan haar concurrenten. Het CBb heeft de beroepen tegen de tariefregulering grotendeels ongegrond verklaard. De beroepen tegen het (herstel)implementatiebesluit heeft het CBb vernietigd door deze deels ongegrond en deels niet-ontvankelijk te verklaren.

Wat staat er in de uitspraak?

OPTA heeft KPN de verplichting opgelegd om de dienst wholesale line rental (wederverkoop van de telefoonlijn) aan te bieden aan concurrenten. Door deze verplichting kunnen alternatieve aanbieders via het netwerk van KPN concurreren met telefoniediensten. In de bestreden besluiten heeft OPTA deze verplichting nader uitgewerkt. Zowel Tele2, KPN als Pretium zijn in beroep gegaan tegen deze besluiten. De punten uit het beroep van Tele2 zijn ongegrond verklaard. Het beroep van Pretium is deels ongegrond en deels niet-ontvankelijk verklaard.

Op één punt uit het beroep van KPN heeft het CBb OPTA terecht gewezen: het CBb is van oordeel dat de tarieven die zijn vastgesteld in het tariefbesluit met terugwerkende kracht gelden. OPTA had dit onvoldoende duidelijk gemaakt. Het CBb heeft het tariefbesluit op dit punt aangepast. Het CBb volgt OPTA in haar conclusie dat in het tariefbesluit tariefplafonds zijn vastgesteld en niet, zoals KPN betoogde, vaste tarieven. Daarnaast heeft OPTA terecht het Belvrijweekend abonnement van KPN buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van het relevante retailtarief. Ten slotte is de wijze waarop de tarieven voor het restverkeer worden bepaald in rechte komen vast te staan. Daarom verklaart het CBb deze punten ongegrond. Er is geen beroep mogelijk tegen deze uitspraak.